Πρόταση Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη

Πρόταση Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη

Step 1 of 4

  • Στοιχεία Εργοδότη

  • Περίοδο ασφάλισης

  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

    Δηλώστε πιό κάτω τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θέλετε να ασφαλιστείτε:
  • Όριο Αποζημίωσης για κάθε εργαζόμενο (Ελάχιστο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου EUR160.000):

  • Όριο Αποζημίωσης για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών (Ελάχιστο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου EUR3.415.000):

  • Συνολικό Όριο Αποζημίωσης για κάθε μια Περίοδο Ασφάλειας (Ελάχιστο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου- EUR5.125.000):

  • Ιστορικό Ασφαλίσεων και Απαιτήσεων