Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Η Royal Crown Insurance με την πολύχρονη πείρα και πορεία της στα ασφαλιστικά δρώμενα και με κύριο πάντα στόχο την προστασία και την κάλυψη των πελατών της διαμέσου των πρωτοποριακών ασφαλιστικών της συμβολαίων, παρουσιάζει σε σας, την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων. Η Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων ενδιαφέρει όχι μόνο τους ιδιοκτήτες υπό κατασκευή έργων, αλλά και τους εργολάβους οικοδομών και τις εταιρείες ανάπτυξης γης. Αφορά δηλαδή και εσάς!!

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάγκη για ασφάλιση είναι καθημερινή και διαρκής είτε πρόκειται για ασφάλιση τεχνικών έργων, επαγγελματικών χώρων είτε και για το ίδιο μας το σπίτι. H υλοποίηση των τεχνικών έργων εμπεριέχει αβεβαιότητα, και ενδεικτικά κάθε τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε πολλούς κινδύνους όπως, λανθασμένη μελέτη, αστοχίες κατασκευής κακοτεχνία κλπ. Τα αποτελέσματα από την έλευση των κινδύνων αυτών, μπορεί να είναι υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο και στις εγκαταστάσεις ή ακόμη σωματικές βλάβες και θάνατο στο προσωπικό ή σε τρίτους.

Εμείς, στην Royal Crown Insurance τονίζουμε ότι η πρακτική λύση στην αποκατάσταση των ζημιών βρίσκεται στην δική μας ασφάλιση, αφού μέσω αυτής το οικονομικό σας βάρος μετατίθεται σε μας.

Προτιμήστε την Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων της Royal Crown Insurance

Η Royal Crown Insurance σας προσφέρει ένα από τα πιο σύγχρονα ασφαλιστικά συμβόλαια το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τη σωστή και περιεκτική ασφάλεια όλων των έργων κατασκευών όπως κτίρια κάθε φύσεως, εργοστάσια, δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, φράγματα κλπ. Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου και απώλεια σε υλικά οικοδομής λόγω ενός ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που προκαλείται στο εργοτάξιο.

Και μπορείτε να πάρετε ακόμα πιο πολλά!

Στην Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων, της Royal Crown Insurance, προαιρετικά, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, μπορείτε να διαμορφώσετε και να επεκτείνετε εσείς την κάλυψη που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας οικονομικές προτεραιότητες:

  • σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και δομικά μηχανήματα εργολάβου και υποεργολάβου
  • σε υφιστάμενα κτίρια και άλλη περιουσία εργολάβων
  • σε αποθηκευμένα υλικά εκτός εργοταξίου
  • για έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
  • για πρόσθετα έξοδα για επιτάχυνση της αποκατάστασης της ζημιάς
  • για νομική ευθύνη προς άλλα πρόσωπα
  • αρχιτεκτονικές και εκτιμητικές αμοιβές

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως μελετήσετε το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν