Επαγγελματική Ευθύνη

Η Royal Crown Insurance με την πολύχρονη πείρα και πορεία της στα ασφαλιστικά δρώμενα και με κύριο πάντα στόχο την προστασία και την κάλυψη των πελατών της διαμέσου των πρωτοποριακών ασφαλιστικών της συμβολαίων, παρουσιάζει σε σας, τις Ασφάλειες Επαγγελματικής Ευθύνης, για συγκεκριμένα Επαγγέλματα.  Οι Ασφάλειες Επαγγελματικής Ευθύνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και αφορούν πρόσωπα ή οίκους που εξασκούν τα επαγγέλματα τους.  Αφορά δηλαδή και εσάς!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως μελετήσετε το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν