Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων

Η Royal Crown Insurance με την πολύχρονη πείρα και πορεία της στα ασφαλιστικά δρώμενα και με κύριο πάντα στόχο την προστασία και την κάλυψη των πελατών της διαμέσου των πρωτοποριακών ασφαλιστικών της συμβολαίων, παρουσιάζει σε σας, την Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων. Η Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων ενδιαφέρει όχι μόνο τους επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, βιομηχάνους, βιοτέχνες, εμπόρους αλλά και τους ξενοδόχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Αφορά δηλαδή και εσάς!!

Στις μέρες μας, τον επιχειρηματία τον απασχολούν σοβαρά προβλήματα και τον βαραίνουν πολλές ευθύνες. Καθημερινά καλείται να δώσει λύσεις αποφασιστικές για την πορεία και το μέλλον της επιχείρησής του, αλλά ο χρόνος, ποτέ δεν είναι αρκετός για τη σωστή διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του. Με το συμβόλαιο της Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων προστατεύουμε τον Επιχειρηματία με 11 διαφορετικά τμήματα ασφάλισης και του προσφέρουμε σιγουριά, κατοχυρώνοντας απρόσκοπτη τη μελλοντική του πορεία, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του. Η Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων της Royal Crown Insurance διασφαλίζει πλήρως τη Μελλοντική Πορεία της Επιχείρησής σας γιατί διαμορφώνεται στις δικές σας προτεραιότητες και ανάγκες και προφυλάσσει από τους διάφορους κινδύνους τον Επιχειρηματία και του προσφέρει σιγουριά.

Το συμβόλαιο της Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων μπορεί να σας εξασφαλίσει οικονομική σταθερότητα, ανεξάρτητα από πιθανά απρόβλεπτα περιστατικά και να κατοχυρώσει απρόσκοπτη την πορεία σας προς τις μελλοντικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στις πιο κάτω περιπτώσεις.

 • Την ολοκληρωτική ή μερική καταστροφή της περιουσίας σας από διάφορους κινδύνους που την απειλούν.
 • Την μείωση ή εκμηδενισμό των εισοδημάτων σας σαν αποτέλεσμα της καταστροφής της περιουσίας σας.
 • Την πληρωμή αποζημιώσεων που προκύπτουν από τη σχέση της επιχείρησής σας με ανθρώπους εργοδοτουμένους ή πελάτες.

Προτιμήστε την Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων της Royal Crown Insurance

Η Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων, είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό συμβόλαιο της Royal Crown Insurance με πλατιά κάλυψη και προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης προστασίας, προστατεύοντας τις οικονομικές ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Με την Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων, ο Επιχειρηματίας μπορεί vα επιλέξει όποιες και όσες καλύψεις θεωρεί χρήσιμες.

Το συμβόλαιο περιλαμβάνει

 • Ασφάλιση Πυρός, Κεραυνού, Έκρηξης, Σεισμού, Οχλαγωγίας και Πολιτικών εξεγέρσεων, Κακόβουλης Ζημιάς, Θύελλας, Καταιγίδας, Πλημμύρας, Έκρηξης Σωλήνων, Ζημιάς από Πρόσκρουση, Ζημιάς από Αεροσκάφη και άλλες Ιπτάμενες Συσκευές, Μετακίνησης Ερειπίων, Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης, Αρχιτεκτονικές, Εκτιμητικές, Νομικές και Συμβουλευτικές Αμοιβές κλπ.
 • Συνεπακόλουθη Ζημιά περιλαμβανομένης Απώλειας ή Μείωσης Κερδών.
 • Ασφάλιση για Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής.
 • Ασφάλιση Ευθύνης προς Τρίτους ή για Πώληση Προϊόντων.
 • Απώλεια των Χρημάτων της επιχείρησης κατά τη Διακίνησή τους ή ενώ βρίσκονται στα υποστατικά.
 • Ασφάλιση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων Γραφείου.
 • Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων του προσωπικού της επιχείρησης, κατά τις ώρες εργασίας ή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.
 • Ασφάλιση Υαλοπινάκων.
 • Ασφάλιση των Εμπορευμάτων της επιχείρησης κατά την Μετακίνησή τους.
 • Κάλυψη Εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους.
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως μελετήσετε το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν