Πρόταση Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων

Πρόταση Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων

Step 1 of 2

 • Προσωπικές λεπτομέρειες

 • Περίοδο ασφάλισης

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • Ζητούμενη Κάλυψη

 • ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ

 • Το ποσό Ασφάλειας δεν ισχύει για το Τμήμα Διάρρηξης
 • Ποσό Ασφάλειας

 • Ποσό Ασφάλειας
 • Ασφαλισμένο ποσό
 • Ασφαλισμένο ποσό
 • Ασφαλισμένο ποσό
 • Το ποσό Ασφάλειας δεν ισχύει για το Τμήμα Διάρρηξης
 • Ασφαλισμένο ποσό
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • Ασφαλισμένο ποσό
 • Ασφαλισμένο ποσό
 • Ασφαλισμένο ποσό
 • Ειδικοί Κίνδυνοι

 • ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ

 • Mήνες
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

 • Όριο ευθύνης για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών προερχόμενο απο την ίδια αιτία (€)
 • Συνολικό όριο Ευθύνης για οποιαδήποτε περίοδο Ασφάλισης(€)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

 • Οι προς ασφάλιση υαλοπίνακες θεωρείται ότι είναι απλά γιαλιά, αν οχι παρακαλουμε δώστε πληροφορίες

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • Ποσό Ασφάλειας
 • Ποσό Ασφάλειας