ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σημαντική Σημείωση για την Ασφάλεια Εμπορικών Οχημάτων

Σημαντική σημείωση

Παρακαλούμε συμφωνείστε με τις ακόλουθες δηλώσεις.  Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε από αυτή, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο 22 885555 ή στείλετε μας e-mail δίδοντας μας περισσότερες λεπτομέρειες.

  • Είμαι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος.
  • Δεν έχω ποινικές καταδίκες (περιλαμβανομένων τροχαίων αδικημάτων)
  • Δεν υπέβαλα οποιαδήποτε απαίτηση τα τελευταία 3 χρόνια
  • Δεν πάσχω από οποιαδήποτε ασθένεια, σωματική ή νοητική αναπηρία που δυσχεραίνει την ικανότητα μου στην οδήγηση
  • Καμία άλλη ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει αρνηθεί να με ασφαλίσει
  • Το όχημα μου δεν έχει υποστεί μετατροπές
  • Δεν είμαι επαγγελματίας οδηγός π.χ. οδηγός ταξί
  • Επιβεβαιώνω ότι δεν εκπροσωπώ οποιονδήποτε άλλον κατά την υποβολή των λεπτομερειών που θα παρέχω για να λάβω προσφορά
  • Το όχημα είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο

Συμφωνείστε με τα πιο πάνω και δώστε μας τις πιο κάτω πληροφορίες, για να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε την προσφορά μας.  Θα λάβετε την προσφορά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος εντός μίας εργάσιμης ώρας.