Σημαντική Σημείωση για την Υπερασφάλεια Κατοικιών

Σημαντική σημείωση

Παρακαλούμε να συμφωνήσετε με τις ακόλουθες δηλώσεις.  Αν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο 22 885555 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα για να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες.

  • Τόσο εγώ όσο και όλοι όσοι μένουν στο σπίτι μας δεν είχαν ποτέ οποιαδήποτε ποινική καταδίκη
  • Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει αρνηθεί να με ασφαλίσει
  • Η περιουσία μου είναι σε καλή κατάσταση και δεν παραμένει ακατοίκητη για περισσότερες από 30 μέρες
  • Δεν έχω ενοικιαστές
  • Δεν χρησιμοποιώ την περιουσία μου για επαγγελματικούς σκοπούς ή για αποθήκευση επαγγελματικών ειδών
  • Η περιουσία μου βρίσκεται εντός Κύπρου

Αν συμφωνείτε με τα πιο πάνω, παρακαλούμε δώστε μας τις πιο κάτω πληροφορίες, και θα επανέλθουμε με την προσφορά μας, την οποία θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος εντός μίας εργάσιμης ώρας.