Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους της Royal Crown Insurance είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υποχρεωτικής ασφάλισης της Επαγγελματικής Ευθύνης των Δικηγόρων, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 6Ε του περί Δικηγόρων (Τροποιητικό) αρ.2 Νόμου του 2009. Το Ασφαλιστήριο μας μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ανάλογα με τις δίκες σας ασφαλιστικές ανάγκες ή απαιτήσεις και να προσαρμοστεί στα δεδομένα του γραφείου σας ή της δικηγορικής σας Εταιρείας.

Προτιμείστε την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους της Royal Crown Insurance:

  • Όριο Ευθύνης μέχρι 1.000.000 Ευρώ
  • Πολύ ανταγωνιστικά Ασφάλιστρα
  • Δίχως Όριο Απολαβών
  • Επιλογή για περίληψη κάλυψης για Ευθύνη Εργοδότη και Ευθύνη Έναντι Τρίτου παράλληλα με την κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης

Kαλύπτονται:Η νομική ευθύνη για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος οποιουδήποτε εξασκεί το επάγγελμα του Λογιστή, σε Λογιστικό Γραφέιο ή οίκο.Κάλυψη για αμέλεια κατά την άσκηση καθηκόντων ως Διαχειριστής, Πληρεξούσιος, Εκκαθαριστής ή Παραλήπτης Δικηγορικά έξοδα της ΥπεράσπισηΠροαιρετικές Καλύψεις για Λίβελο και Δυσφύμηση και Απώλεια Εγγράφων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ / ΔΕΠΕ

Ασφαλισμένος:  Αδειούχος Δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρεία (περιλαμβανομένων συνεταίρων, υπαλλήλων, ασκούμενων και προκατόχων και νεοεισερχόμενων δικηγόρων)

Ασφαλιστική Κάλυψη:  Aποζημίωση που προκύπτει από απαίτηση που εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης ή λάθους που διαπράχθηκε κατά την εξάσκηση δικηγορίας με βάση το Κυπριακό δίκαιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ / ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ