Τα Ασφαλιστικά συμβάλαια ιδιωτών ενδιαφέρουν όχι μόνο τους ιδιοκτήτες κατοικιών και διαμερισμάτων αλλά και τους ενοικιαστές, καθώς επίσης και στους μελλοντικούς αγοραστές. Επίσης αφορούν ιδιώτες κατόχους οχήματων,  σκαφών αναψυχής που τους ενδιαφέρει μια περιεκτική κάλυψη της περιουσίας τους. Αφορά δηλαδή και εσάς!!

Μπορείτε να βρείτε τις λύσεις που καλύπτουν όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες για

  • Ασφάλεια Περιουσίας με το συμβόλαιο Υπερασφάλειας Κατοικιών,  Υπερασφάλεια Σκαφών Αναψυχής και Ασφάλεια Ιδιωτικής Κατοικίας
  • Προσωπικές Ασφάλειες με το συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη,  Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών, Ασφάλεια Ταξιδίου και Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων
  • Ασφάλεια Οχημάτων με την Περιεκτική Ασφάλεια Ιδιωτικών Οχημάτων και Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κατά τόπους γραφεία μας. Θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για τη φροντίδα όλων των ασφαλιστικών αναγκών σας και θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά.