Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών

Η Royal Crown Insurance με την πολύχρονη πείρα και πορεία της στα ασφαλιστικά δρώμενα και με κύριο πάντα στόχο την προστασία και την κάλυψη των πελατών της διαμέσου των πρωτοποριακών ασφαλιστικών της συμβολαίων, παρουσιάζει σε σας, την Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών. Η Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών της Royal Crown Insurance αφορά τους σύγχρονους ιδιοκτήτες κατοικιών που εργοδοτούν οικιακές βοηθούς και άλλους ξένους εργάτες. Αφορά δηλαδή και εσάς!!

Είναι αλήθεια ότι ένα οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να αλλάξει την ζωή των οικιακών μας βοηθών ή εργατών ριζικά και να μας οδηγήσει στην ανάληψη μεγάλων ιατρικών εξόδων. Η Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών της Royal Crown Insurance, σας μειώνει στο ελάχιστο το άγχος, τις έγνοιες και τις ανησυχίες για τις οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες ενός απρόβλεπτου και τυχαίου περιστατικού, και ανησυχεί για σας, προστατεύοντας την ποιότητα ζωής των οικιακών σας βοηθών.

Προτιμήστε την Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών της Royal Crown Insurance

Η Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό συμβόλαιο της Royal Crown Insurance και είναι αποτέλεσμα συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης έχοντας πάντα στην σκέψη μας τις οικονομικές και οικογενειακές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής που υποχρεώνει τον εργοδότη να καλύπτει τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα του αλλοδαπού εργοδοτουμένου του ως προϋπόθεση για έκδοση της άδειας παραμονής του.

Η Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Οικιακών Βοηθών καλύπτει τα εύλογα και συνήθη έξοδα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όπως

  • έξοδα διαμονής σε νοσοκομείο ή κλινική
  • διάφορα νοσοκομειακά έξοδα (επισκέψεις, φάρμακα, καρδιογραφήματα, εργαστηριακές, ακτινολογικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, υπηρεσίες θεράποντος γιατρού, αμοιβή χειρουργού)
  • ωφέλημα τοκετού και
  • επαναπατρισμού της σορού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως μελετήσετε το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν